AMACIMIZ

AMACIMIZ

Yağmur Damlası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği;

a) Her Türk vatandaşının Anayasamızda kendisini bulan hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet anlayışından hakkınca yararlanabilmesine, milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürebilmesine ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirmesine destek sağlamayı, vatandaşlarımızın demokrasi, sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda ekonomik ve sosyal konumunu güçlendirmeyi ve ülke ekonomisine katkılarını artırmayı,

b) Türk vatandaşlarının milli sevinç ve kederlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu inancını kuvvetle vurgulayarak; Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk Milliyetçiliğinin hedef ve prensiplerine sadakatle bağlı, Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularını pekiştirecek, sosyal dokusunu güçlendirecek bir toplumsal yapıyı desteklemeyi ve toplumda vicdani ve ahlaki değerleri hakim kılmayı,

c) Türk toplumunda yokluk ve yoksulluk konusunda duyarlılık yaratmak ve yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak, bu sorunlara duyarlı kişiler arasında, ulusal ve uluslararası düzeyde bir iletişim ağı oluşturmak, Yurdumuzda ve diğer ülkelerde meydana gelen deprem, sel, büyük yangın gibi doğal afet ve savaş, iç çatışma ve işgal gibi olağanüstü hallerde ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine ilaç ve tıbbi malzeme, gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut ve sair bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardım ve hizmetlerde bulunmayı, amaçlamak üzere kurulmuştur.

Ek Bilgi